Привет!
Изпращам линк с презентационен харектер. Можете да направите своята селекция (освен, ако не желаете всички снимки) и ми я изпратите. Моля не използвайте снимките, тъй като са защитени с текст за авторство. 

 

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress