Тук можете да разгледате моето актуалано предложение и оферта за вашия бизнес

*Създаване на спонсорирани реклами- нямат лимит.

*Моята отговорност е да качвам регулярно съдържание, като е базирано на предварително изградена стратегия, обсъдена с ползвателя. Стратегията се изготвя или за двуседмичие или за месец.

*Създаването на съдържание може да бъде различно, спрямо трендовете към дадения момент. Аз и моят екип следим всички тези детайли и показатели, за да изготвим максимално добър продукт

*Плащането се извършва от 1 до 3-то число на месеца и важи за текущия месец.

*Изготвя се договор между двете страни.

*Прекратява се абонамент и от двете страни, писмено, 30 дни по-рано.

*Всички видове допълнителни услуги като създаване на страници или акаунти, взаимообвързването им, както и всички прилежащи дейности за нормалното фунциониране на системите, се заплащат отделно, еднократно.