Тук можете да разгледате моето актуално предложени към вас и вашия бизнес

*Създаване на спонсорирани реклами- нямат лимит.

*Моята отговорност е да качвам регулярно съдържание, като е базирано на предварително изградена стратегия, обсъдена с вас. Стратегията се изготвя или за двуседмичие, или за месец.

*Посещения на вашия бизнес за събиране и създаване на видеоматериал, фотография, акценти и други, които да служат за създаване на съдържание в социалните мрежи.

*Създаването на съдържание може да бъде различно спрямо трендовете към дадения момент. Аз и моят екип следим всички тези детайли и показатели, за да изготвим максимално добър и ефективен продукт.

*Плащането се извършва от 1 до 3-то число на месеца и важи за текущия месец.

*Всички видове допълнителни услуги като създаване на страници или акаунти, взаимообвързването им, както и всички прилежащи дейности за нормалното фунциониране на системите, се заплащат отделно, еднократно.