Привет!
Снимките са с презентационен характер, защитени с авторски тест. Можете да нарпавите своята селекция, като ми напишете номерата, или поредността на снимката.
В случая, тези срещу слънцето биха изглеждали по-добре, в след обедните часове, когато се обърне слънцето..
Забелязвате, обектите, които са огряти от слънчето, са по- наситени и контрастни!