Привет!
Това са санимки с презентационне характер, т.е не използвайте преди да довършим плащането. Защитени са с воден знак.
Тотал сума на тези снимки е 755лв, цена без ДДС
Не начислявам 200лв за експресно предаване на снимките в рамките на 3 работни дни, както и премахането на хавлии от терасите, това е дтрудоемко за изпълнение!

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress