Изпращам линк, на който можете да направите предварителен преглед на снимките си. 
Моля да утичоните снимките, които желаете от екстериора.
Всяка снимка има своя номер, така ще се ориентирате по-лесно!